3.B poznává LITOMĚŘICE

V únoru se děti ze 3.B věnovaly poznávání svého rodného města. Po měsíci usilovné práce každý žák vytvořil svou vlastní knížku o Litoměřicích a seznámil se s pověstmi města a okolí.
Při vlastivědné vycházce jsme dokonce objevili místa a stavby, o kterých někteří z nás dosud neměli ani tušení…..