Aerobik

Kroužek aerobiku pro děvčata  od 2. – 9. třídy.

Kroužek probíhá každé úterý od 13,45 do 14,30 hodin.

S sebou: sportovní oděv a obuv, pití.

Začínáme 6.září 2016.

Přihlášky jsou k dispozici u třídních učitelek na I. stupni a u vedoucí kroužku Mgr. Petry Kaprové