Info družiny a šk.klub

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2017- 2018

Telefon školní družiny je : 736 633 320

Školní družina je součástí základní školy. V letošním školním roce bylo otevřeno 6 oddělení školní družiny. Čtyři oddělení školní družiny mají svůj vlastní prostor, dvě oddělení jsou umístěna ve třídách na pavilonu výchov (zvonek družina II.)Celkem navštěvuje školní družinu 180 dětí. Činnost zajišťují  kvalifikované vychovatelky.

Družina  ke své činnosti využívá všechny prostory  školy včetně tělocvičen, školního hřiště  a učeben PC.

Provoz školní družiny je před vyučováním od 6,00 hod. do 7,45 hod. a po skončení vyučování od 11,40 hod. do 16,30 hod. V této době jsou dětem umožněny odchody v tomto časovém rozmezí:po vyučování (11,40 h. nebo 12,35 h. a odpolední vyučování končí v 14,20 h.), po obědě (12,30 nebo 13,30 dle rozvrhu), pototento m ve 13,30 hod. a pak až v 15,00 hod. Od 15,00 hod. do 16,30 hod. kdykoliv.

Rodiče čekají na děti před školou. Pouze v měsíci září mohou rodiče prvňáčků doprovodit a vyzvednout dítě ve školní družině.

Změnu odchodu ze ŠD (jdete k lékaři…) napište na lísteček, který vložte dítěti do školního notýsku (p. učitelka nám jej předá), na lístku musí být datum, jméno dítěte, čas v kolik bude odcházet, s kým bude odcházet, (popř. samo) a Váš podpis.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 1000,- Kč na celý školní rok. Tento poplatek uhraďte do konce září 2017 převodem na účet – 

 č.ú.  35-1002313339/0800   do zprávy pro příjemce uveďte  jméno a příjmení žáka + třídu.

Školní družina pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu, který je každoročně doplňován o příležitostné akce. Činnost je přizpůsobena věkovému složení dětí. Jsou vypracovávány týdenní plány, ve kterých se pravidelně střídají všechny složky výchov.Plány jsou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu. Při velmi pestré nabídce zájmových činností jsou rozvíjeny dovednosti a správné návyky dětí. Rekreační činnost, která se uskutečňuje převážně venku, je zaměřena hlavně na pohybové hry a sportovní aktivity.

Rozdělení jednotlivých oddělení ŠD:

I. odd.

I.A,

Ema Sováková

II. odd.

I.B,

Veronika Vernerová

III. odd.

I.C, část II.B

Jitka Kohlertová

IV. odd.

II.A, část II.B

Kateřina Novotná

V. odd.

III.A, část III.C

Mgr. VladislavaŠtefaniková

VI. odd.

III.B, část III.C

Jitka Matušková

 

Činnost školního klubu

Každé ráno od 7:00 do 7:45 hodin mají děti možnost své tělo protáhnout na ranním “pinčesu“. Na ping pong může dorazit kdokoli, jakýkoliv den v týdnu bez přihlášky.

Dále pak je možnost zajít do školního klubu, který se nachází na pavilonu výchov. Zde děti mohou trávit svůj volný čas .

Pondělí – 11:40 – 15:00 hod.

Úterý – 11:40 – 14:00 hod.

Středa – 11:40 – 13:30 hod.

Čtvrtek – 11:40 – 15:30 hod.

Pátek – 11:40 – 13:30 hod.

Následně začínají ve školním klubu zájmové kroužky, které byly dětem první týden nabídnuty.

Pondělí – Judo dle tréninků

V úterý 19. 9. 2017 od 14 hodin začínáme s keramikou. Tento kroužek bude každé úterý od 14 – 16 hodin. Výrobky dětí se vystavují na nástěnce u hlavního vchodu, kde zdobí naši školu. Poté si je odnášejí domů. Poplatek na pololetí je 300 Kč.

Středa bude opět ve sportovním duchu, polezeme na horolezecké stěně ( 13.30 – 15.00) a pak si půjdeme zaplavat po náročném dni do bazénu. V bazéně se naučíme šipky, otočky, společně si zaplaveme a pohrajeme.

Čtvrtek – Judo dle tréninků

V pátek od 13.30 do 15:00 hodin si půjdeme společně zasportovat do tělocvičny. Nejčastěji hrajeme florbal, fotbal a vybíjenou, ale také zkoušíme základy jiných her, které mají děti rády.