Zaměstnanci

Vedení školy:

Ředitel školy – Mgr. Václav Červín 

Zástupce ředitele školy – Mgr. Martin Hrdina 

Zástupce ředitele školy – Mgr. Tomáš Vytlačil

Výchovný poradce – Mgr. Martina Šumichrastová 

Speciální pedagog  – Mgr. Milada Taichová

Hlavní vychovatelka – p. Ema Sováková

Finanční a mzdová účetní – p. Marcela Nováčková

 

Třídní učitelé:

  I. stupeň   II. stupeň  
   1.A  Mgr. Eva Svobodová  6.A  Mgr. Klára Černá
   1.B  Mgr. Hana Slámová  6.B  p. Jan Dümont
   1.C  sl. Kristýna Smolová  6.C  Mgr. Dana Hojdarová
   2.A  PaedDr. Ilona Adámková   7.A  Mgr. Jana Maksoudová
   2.B  Mgr. Marie Lepšíková  7.B  Mgr. Marta Rajmonová
   3.A  Mgr. Helena Lísková     8.A  Mgr. Jitka Housková
   3.B  Mgr. Martina Mačajová  8.B  Ing. Petra Němcová
   3.C  Mgr. Eliška Košťálová  9.A  Mgr. Ivana Peterková 
   4.A  Mgr. Jaroslava Gabrielová  9.B  Mgr. Tomáš Vytlačil       
   4.B  Mgr. Andrea Novotná    
   4.C  Mgr. Jitka Radovičová      
   5.A  Mgr. Petra Jelínková    
   5.B  Mgr. Alena Vysoká    
   5.C  Mgr. Kateřina Rychnovská    
   5.D  Mgr. Kateřina Brandová     
         
         

Netřídní učitelé:

Mgr. Petra Kaprová

Mgr. Eva Kvičerová

Bc. Eva Slámová

Mgr. Dana Vosmanská

Bc. Jiří Šimánek

Mgr. Jana Dařbujánová

 PaedDr.Antonín Lorenc CSc.
 p. David Hozák
 Bc. Štěpán Šetek
 

Asistenti pedagoga:

p. Naděžda Burgerová
p. Jana Šolarová
p. Jan Pafel
Mgr. Petra Čížková
p. Hana Kohlová
p. Jana Pavlová
p. Alena Bursová

Vychovatelky:

p. Jitka Harcubová
p. Jitka Matušková
p. Veronika Vernerová
p. Kateřina Novotná
Mgr. Vladislava Štefaniková
p. Radka Hozáková – Školní klub

Trenéři juda:

Nábor a přípravka (do 10 let): Mgr. Tomáš Vytlačil
Žactvo (11 – 14 let): Mgr. Václav Červín, Ivan Tomko
Dorost (15 – 16 let): David Lorenc

Správa školy:

p. Milan Kubíček – školník, údržbář p. Iva Kubíčková – uklizečka
p. Monika Jiráčková – uklizečka p. Danuše Navrátilová – uklizečka
p. Barbora Benešová – uklizečka p. Hana Muhlfaitová – správce hřiště
p. Eva Sopčinská – uklizečka p. Josef Vocásek – správce hřiště