ŠKOLNÍ DRUŽINA 2018- 2019

Telefon školní družiny je: 736633320

Školní družina je součástí základní školy. V letošním školním roce je otevřeno 6 oddělení školní družiny. Čtyři oddělení školní družiny mají svůj vlastní prostor (zvonek školní družina), dvě oddělení jsou umístěna ve třídách na pavilonu výchov (zvonek družina II.)

Činnost zajišťují kvalifikované vychovatelky.

Družina ke své činnosti využívá všechny prostory  školy včetně tělocvičen, hudebny, školního hřiště  a učeben PC.

Provoz školní družiny je:

  • před vyučováním od 6,00 hod. do 7,45 hod. (v 7:30hod. se uzamyká škola a do 7:40 hod. čekají žáci před školou)
  • po skončení vyučování od 11,40 hod. do 16,30 hod. V této době jsou dětem umožněny odchody v tomto časovém rozmezí:
  • po vyučování (11,40 h. nebo 12,35 h. a odpolední vyučování končí v 14,20 h.)
  • po obědě (12,30 nebo 13,30 dle rozvrhu),
  • potom ve 13,30 hod.
  • a pak až v 15,00 hod.
  • Od 15,00 hod. do 16,30 hod. Kdykoliv. (vždy zvoníte na zvonek školní družina)

Rodiče čekají na děti před školou. Pouze v měsíci září mohou rodiče prvňáčků doprovodit a vyzvednout dítě ve školní družině.

Změnu odchodu ze ŠD (jdete k lékaři…) napište na lísteček, který vložte dítěti do školního notýsku (p. učitelka nám jej předá), na lístku musí být datum, jméno dítěte, čas v kolik bude odcházet, s kým bude odcházet, (popř. samo) a Váš podpis.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 1000,- Kč na celý školní rok. Tento poplatek uhraďte do konce září 2018 (nebo pololetně) převodem na účet – 

 č.ú.  35-1002313339/0800   do zprávy pro příjemce uveďte  jméno a příjmení žáka + třídu.

Školní družina pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu, který je každoročně doplňován o příležitostné akce. Činnost je přizpůsobena věkovému složení dětí. Jsou vypracovávány týdenní plány, ve kterých se pravidelně střídají všechny složky výchov. Plány jsou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu. Rekreační činnost, která se uskutečňuje převážně venku, je zaměřena hlavně na pohybové hry a sportovní aktivity. (Pokud chcete, aby se dítě na vycházku převékalo, dejte mu věci do podepsané igelitové tašky a nechávejte ji v šatně.)

Konzultační hodiny vychovatelek: (dle telefonické domluvy nebo)

Vedoucí vychovatelka: Sováková: pondělí:15:30 – 16 hod., středa a pátek: 7:50 – 8:10 hod.

Brandová čtvrtek: 11:30 – 12:30

Harcubová středa: 15:45 -16:15, čtvrtek 15:45 – 16:15

Novotná pátek: 15:30 -16:30

Štefaniková úterý: 15:30 – 16:30

Matušková pondělí:15:30 – 16:30

Hozáková úterý: 15:00– 16:00 (pavilon výchov)

Rozdělení jednotlivých oddělení ŠD:

I. odd.

I.A, část I.C

Mgr. Vladislava Štefaniková

II. odd.

I.B, část I.C

Jitka Matušková

III. odd.

I.A

Ema Sováková

IV. odd.

II.B

Mgr. Kateřina Brandová

V. odd.

II.C, část III.B

Jitka Harcubová

VI. odd.

III.A, část III.B

Kateřina Novotná

Činnost školního klubu

Každé ráno od 7:00 do 7:45 hodin mají děti možnost své tělo protáhnout na ranním “pinčesu“. Na ping pong může dorazit kdokoli, jakýkoliv den v týdnu bez přihlášky.

Dále pak je možnost zajít do školního klubu, který se nachází na pavilonu výchov. Zde děti mohou trávit svůj volný čas od pondělí do pátku v čase: 11:40 – 14:00 hod.

Následně začínají ve školním klubu zájmové kroužky.

Pondělí – Judo dle rozpisu tréninků.

úterý 11. 9. 2018 od 14 hodin začínáme s keramikou. Tento kroužek bude každé úterý od 14 – 16 hodin. Výrobky dětí se vystavují na nástěnce u hlavního vchodu, kde zdobí naši školu. Poté si je odnášejí domů. Poplatek na pololetí je 350,- Kč.

Ve Středu si půjdeme od 15 hodin zaplavat po náročném dni do bazénu. V bazéně se naučíme šipky, otočky, společně si zaplaveme a pohrajeme. Vstupné si hradí děti sami.

Čtvrtek – bude od 14:00 do 15:15 hodin v malé tělocvičně lezení na horolezecké stěně. Přihlásit se mohou děti od 2. ročníku.

V pátek od 14 do 15 hodin si půjdeme společně zasportovat do tělocvičny. Nejčastěji hrajeme florbal, vybíjenou, ale také zkoušíme základy jiných her, které mají děti rády.