ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019 – 2020

Telefon školní družiny je: 736633320

Školní družina je součástí základní školy. V letošním školním roce je otevřeno 6 oddělení školní družiny. Čtyři oddělení školní družiny mají svůj vlastní prostor (zvonek školní družina), III. oddělení (2.A a 2.C) je umístěno na pavilonu výchov (zvonek družina II.)

Činnost zajišťují kvalifikované vychovatelky.

Družina ke své činnosti využívá všechny prostory školy včetně tělocvičen, hudebny, školního hřiště a učeben PC.

Provoz školní družiny je od prvního školního dne:

  • před vyučováním od 6,00 hod. do 7,45 hod. (v 7:30hod. se uzamyká škola

a do 7:40 hod. čekají žáci před školou)

  • po skončení vyučování od 11,40 hod. do 16,30 hod. V této době jsou dětem umožněny odchody v tomto časovém rozmezí:
  • po vyučování (11,40 h. nebo 12,35 h. a odpolední vyučování končí v 14,20 h.)
  • po obědě (12,30 nebo 13,30 dle rozvrhu),
  • potom ve 13,30 hod.
  • a pak až v 15,00 hod.
  • Od 15,00 hod. do 16,30 hod. Kdykoliv. (vždy zvoníte na zvonek školní družina)

Rodiče čekají na děti před školou. Pouze v měsíci září mohou rodiče prvňáčků doprovodit a vyzvednout dítě ve školní družině.

Změnu odchodu ze ŠD (jdete k lékaři…) napište na lísteček, který vložte dítěti do školního notýsku (p. učitelka nám jej předá), na lístku musí být datum, jméno dítěte, čas v kolik bude odcházet, s kým bude odcházet, (popř. samo) a Váš podpis.

Za pobyt ve školní družině je vybírán poplatek 1000,- Kč na celý školní rok. Tento poplatek uhraďte do konce září 2018 (nebo pololetně) převodem na účet – 

 č.ú.  35-1002313339/0800   do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka + třídu.

Školní družina pracuje podle svého Školního vzdělávacího programu, který je každoročně doplňován o příležitostné akce. Činnost je přizpůsobena věkovému složení dětí. Jsou vypracovávány týdenní plány, ve kterých se pravidelně střídají všechny složky výchov. Plány jsou vyvěšeny na nástěnce u hlavního vchodu. Rekreační činnost, která se uskutečňuje převážně venku, je zaměřena hlavně na pohybové hry a sportovní aktivity. (Pokud chcete, aby se dítě na vycházku převékalo, dejte mu věci do podepsané igelitové tašky a nechávejte ji v šatně.)

Konzultační hodiny vychovatelek jsou možné po telefonické domluvě

Hozáková úterý: 15:00– 16:00 (pavilon výchov)

 

Rozdělení jednotlivých oddělení ŠD:

I. odd. I.A, IV.A Kateřina Novotná
II. odd. I.B, IV.B Jitka Harcubocá
III. odd. II.A, II.C Mgr. Vladislava Štefaniková
IV. odd. II.B, III.C Jitka Kühnelová
V. odd. III.A, III.B Ema Sováková
VI. odd. Ostatní žáci  

 

Činnost školního klubu

Každé ráno od 7:00 do 7:45 hodin mají děti možnost své tělo protáhnout na ranním “pinčesu“. Na ping pong může dorazit kdokoli, jakýkoliv den v týdnu bez přihlášky do 7:15 hod..

Dále pak je možnost na základě přihlášky zajít do školního klubu, který se nachází na pavilonu výchov. Zde děti mohou trávit svůj volný čas od pondělí do pátku v čase: 11:40 – 14:00 hod.

Následně začínají ve školním klubu zájmové kroužky.