I. stupeň
třída počet žáků chlapců dívek třídní učitelka
1.A 20  10  10    PaedDr Lenka Jurčáková.
1.B 21  11  10    Mgr. Petra Jelínková
1.C 14    Mgr. Marie Lepšíková
2.A 24  15    Mgr. Eva Svobodová
2.B 23  14    Mgr. Hana Slámová
2.C 15       sl. Kristýna Smolová
3.A 23  11  12    PaedDr. Ilona Adámková
3.B 23  11  12    Mgr. Alena Vysoká
4.A 27  12  15    Mgr. Helena Lísková
4.B 25  10  15    Mgr. Martina Mačajová
4.C 15    Mgr. Eliška Košťálová
5.A 27  15  12    Mgr. Jaroslava Gabrielová
5.B 28  17  11    Mgr. Andrea Novotná
5.C 27  14  13    Mgr. Jitka Radovičová
celkem 312 153 159  
II. stupeň
třída počet žáků chlapců dívek třídní učitelka
6.A 28  18  10   Mgr. Jana Dařbujánová
6.B 30  15  15     Bc. Štěpán Šetek
6.C 21  10  11    Mgr. Kateřina Rychnovská
7.A 21  15    Mgr. Klára Černá
7.B 23  13  10        p. Jan Dümont
7.C 18  10    Mgr. Dana Hojdarová
8.A 29  14  15    Mgr. Jana Maksoudová
8.B 30  19  11    Mgr. Marta Rajmonová
9.A 24  10  14    Mgr. Jitka Housková
9.B 20  10  10    Ing. Petra Němcová 
celkem 244 123 121  
         
škola celkem 556 276 280  

 

+ 2 žáci – vděláváni v zahraničí