I. stupeň
třída počet žáků chlapců dívek třídní učitelka
1.A 25 13 12  Mgr. Jaroslava Gabrielová.
1.B 24 13 11   Mgr. Jitka Radovičová
2.A 21 11 10   PaedDr Lenka Jurčáková
2.B 21 11 10   Mgr. Petra Jelínková
2.C 14 8 6   Mgr. Kateřina Brandová 
3.A 23 9 14   Mgr. Eva Svobodová
3.B 23 9 14   Mgr. Hana Slámová
3.C 15 8 7       sl. Kristýna Smolová
4.A 23 11 12   PaedDr. Ilona Adámková
4.B 21 10 11   Mgr. Alena Vysoká
5.A 27 12 15   Mgr. Helena Lísková
5.B 24 10 14   Mgr. Martina Mačajová
5.C 17 10 7   Mgr. Eliška Košťálová
celkem 278 135 143  
II. stupeň
třída počet žáků chlapců dívek třídní učitelka
6.A 26 15 11   Mgr. Jitka Housková
6.B 30 14 16   Mgr. Andrea Novotná
6.C 20 12 8   Mgr. Eva Kvičerová
7.A 28 18 10   Mgr. Ivana Peterková
7.B 29 15 14    Ing. Petra Němcová  
7.C 18 8 10   Mgr. Lucie Hrdinová
8.A 22 7 15   Mgr. Klára Kacarová
8.B 23 13 10     Bc. Jan Dümont
8.C 16 7 9   Mgr. Dana Hojdarová
9.A 28 13 15   Mgr. Jana Maksoudová
9.B 29 18 11   Mgr. Marta Rajmonová
celkem 269 140 129  
         
škola celkem 547 275 272  

 

+ 2 žáci – vděláváni v zahraničí