Vážení rodiče,

ke stažení elektronického výpisu účtu Vašeho dítěte zadejte kód žáka
(RRMMDD* – podle data narození, * přidělené pořadové číslo od 1 do 5).

Zadejte kód:

 

Pro platbu na účet školy (č.ú. – 1002313339/0800 )
používejte jako variabilní symbol kód žáka
a do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte + třída.

Vaše platba se zobrazí ve výpisu až následující týden ve středu.