NENECH TO BÝT

Projekt zaměřený na boj proti šikaně a vyčleňování jedinců ze školních kolektivů. Do tohoto projektu je naše škola aktivně zapojena druhým rokem. Prakticky funguje jako online schránka důvěry pro žáky, kteří se cítí být ve školním prostředí jakkoliv ohroženi.

Více na: www.nntb.cz