Podpora vzdělávání v rámci projektu ŠABLONY II

Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009390

Název projektu: Šablony II, Ladova, LTM

Termín realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2020

Tento projekt je realizován za finanční podpory EU

Cíle projektu:

1) Vzdělávání pedagogů v oblasti rozvoje:

– matematické gramotnosti

– čtenářské gramotnosti

– nových metod výuky cizích jazyků

– vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2) Realizace čtenářského klubu pro žáky

3) Realizace projektových dnů mimo školu

4) Zapojení odborníka z praxe do výuky

5) Zřízení pozice školního speciálního pedagoga pro individuální práci se žáky s SVP a jeho další vzdělávání