za vyplnění a podání přihlášky žáka na stření školu zodpovídá jeho zákonný zástupce

žák si může podat

2 přihlášky

– na dva studijní obory (i na jedné škole)

– na jeden studijní obor a jeden učební obor

– na dva učební obory

– řádně vyplněná přihláška se musí odevzdat řediteli střední školy

do 1. 3. 2019

Termíny jednotných přijímacích zkoušek

( jen pro studiní obory s maturitou )

český jazyk a literatura , matematika a její aplikace

1. termín 12. dubna 2019 (čtyřleté obory)

2. termín 15. dubna 2019 (čtyřleté obory)

K potvrzení úmyslu uchazeče studovat daný obor v dané střední škole slouží zápisový lístek

– zápisový lístek žáci dostanou s pololetním vysvědčením (zápis do žákovské knížky – proti podpisu)

pokud byl uchazeč přijat a chce danou školu studovat, musí vyplněný zápisový lístek odevzdat

do 10 pracovních dnů řediteli SŠ

Zápisový lístek může žák uplatnit jen jednou – to neplatí, pokud chce uchazeč uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na odvolání

VZORY PRO VYPLNĚNÍ:

Prihlaska SS 2017 Denni Vyplněná
Prihlaska SS 2017 Denni Vyplněná » Příspěvek
Prihlaska_SS_2017_denni-vyplnena.pdf
88.5 KiB
216 Downloads
Details
Zápis  Lístek Vyplněný
Zápis Lístek Vyplněný » Příspěvek
zapis.-listek-vyplneny.pdf
96.2 KiB
248 Downloads
Details