Veškeré informace k průběhu zápisu do ZŠ budou uveřejněny na tomto webu dne 30.3.2020.

Zápis do ZŠ bude bez přítomnosti dětí v termínu 1.- 22.4.2020. Bude probíhat vyplněním příslušných formulářů a odesláním do školy.  Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky. Ve dnech 21. a 22.4. 2020 (14-17 hodin) rodič ve škole stvrdí svým podpisem přihlášku do ZŠ. (Pokud má zákonný zástupce datovou schránku či elektronický podpis, je to považováno za stvrzení zájmu o ZŠ a nemusí se osobně dostavit do školy)