Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice

Kritéria pro přijímání žáků do 1.ročníku ZŠ

  1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Litoměřice, Ladova 5
  2. Aktivní účast dítěte na zájmových útvarech školy pro předškoláky (sp.klub předškoláků, judo, atletika, keramika, lezení na stěně)
  3. Sourozenec ve škole
  4. Dítě po odkladu vydaném ZŠ Litoměřice, Ladova 5
  5. Trvalý pobyt v Litoměřicích (mimo spádovou oblast v LT)
  6. Trvalý pobyt v okolních obcích, které nemají vlastní ZŠ

Zápis do ZŠ Litoměřice, Ladova 5 pro školní rok 2019/2020

proběhne ve dnech 23. a 24.dubna 2019

od 14 do 17 hodin

(Ti, co se nemohou dostavit v uvedeném termínu, si mohou domluvit individuální termín zápisu na tel.čísle 416 741547 nebo 725 625 280,

popř. e-mailem : vedeni@zsladovaltm.cz

Na základě výsledků zápisu škola otevře 2 třídy 1.ročníku, kdy bude ve třídě maximálně 27 dětí, z důvodu naplnění kapacity školy.

Litoměřice 28.3.2019

Mgr.Václav Červín
ředitel školy