Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice

  1. Trvalý pobyt ve spádovém obvodu ZŠ Litoměřice, Ladova 5

  2. Aktivní účast dítěte na zájmových útvarech školy pro předškoláky (sp. klub předškoláků, judo, atletika, keramika, lezení na stěně)

  3. Sourozenec ve škole

  4. Dítě po odkladu vydaném ZŠ Litoměřice, Ladova 5

  5. Trvalý pobyt v Litoměřicích (mimo spádovou oblast v LT)

  6. Trvalý pobyt v okolních obcích, které nemají vlastní ZŠ

Zápis do ZŠ Litoměřice, Ladova 5

pro školní rok 2018/2019

proběhne ve dnech 24. a 25.dubna 2018

od 14 do 17 hodin

(Ti, co se nemohou dostavit v uvedeném termínu, si mohou domluvit individuální termín zápisu na tel.čísle 416741547 nebo 725625280,
popř. e-mailem : vedeni@zsladovaltm.cz)

Na základě výsledků zápisu škola otevře 2 třídy 1.ročníku , kdy bude ve třídě maximálně 28 dětí, nebo 3 třídy 1. ročníku s 20 žáky.

Litoměřice 11.3.2018

Mgr. Václav Červín 
ředitel školy