Vyučovací hodina 

     1.      8,00 – 8,45

     2.      8,55 – 9,40

     3.    10,00 – 10,45

     4.    10,55 – 11,40

     5.    11,50 – 12,35 

     6.    12,45 – 13,30

v  případě odpoledního vyučování :

5. třídy:

      4.    10,55 – 11,40

      5.    11,40 – 12,15 přestávka na oběd (35 minut)

      6.    12,15 – 13,00

      7.     13,05 – 13,50

6. – 9. třídy:

      5.  11,50 – 12,35

      6.  12,35 – 13,10   přestávka na oběd (35 minut)

      7.  13,10 – 13,55

      8.  14,00 – 14,45