SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

1. – 5. ROČNÍKY………….zajistí třídní učitelky

6. třídy 7. třídy
464 1x – jen 6.A.
564 2x – jen 6.A.
524 2x
544 2x
460 (440) 1x
540 3x
624 1x
565 1x
525 1x
440 1x
560 2x
524 3x
564 – 7.A. 1x, 7.B., 7.C 3x
464 2x – jen 7.B +7.C
544 3x (7.C 4x)
624 1x
460 1x
565 1x
525 1x
540 1x
8. třídy 9.třídy
564 – 8.A 1x, 8.B. 3x
524 4x
464 2x
460 3x
540 3x
544 4x
565 1x
525 1x
564 3x
464 3x
524 3x
460 3x
540 4x
544 4x
565 1x
525 1x